Situatie in Peru

Sinds begin maart is het Corona virus ook in Peru opgedoken. Er is er veel veranderd voor de gezinnen en kinderen van Mama Alice. Na de zomervakantie (januari en februari) werd duidelijk dat de scholen in Peru op 1 maart niet zouden openen. Ook de geplande activiteiten van Mama Alice werden tot grote teleurstelling van de kinderen geannuleerd. 

Op 15 maart werd door de president van Peru de ‘State of Emergency’ uitgeroepen. Vanaf dat moment mogen alleen mensen in vitale beroepen doorwerken, men mag alleen nog de straat op voor broodnodige boodschappen en er moet 2 meter afstand worden gehouden. Overal op straat zijn soldaten aanwezig om deze regels streng te handhaven. 

Veel gezinnen bij Mama Alice hebben momenteel geen inkomen doordat ouders niet naar hun werk mogen. De overheid keert voor de allerarmste gezinnen een bedrag van 380 sol (ca. 100 euro) uit, ook zouden er gratis voedselpakketten beschikbaar zijn. Helaas blijkt dat er vaak toch een vergoeding voor de ‘gratis’ voedselpakketten gevraagd wordt, welke vervolgens in de zak van de gemeentelijk medewerker verdwijnt. Ook blijkt dat de voedselpakketten niet altijd op de juiste plek terecht komen.  Mama Alice is daarom zelf begonnen met het samenstellen van voedselpakketten om deze aan de allerarmste gezinnen uit te delen. 

Hieronder een foto van een lijst van gezinnen die een canasta (levensmiddelenpakket) ontvangen in een bepaalde gemeente.

De hele familie van de burgemeester staat op de lijst. Op andere lijsten staan de familieleden van de wethouders.

Wat het allemaal nog moeilijker maakt is dat de toegangswegen naar Yanama volledig afgesloten zijn. Lokale bevolking en politie proberen zo het Coronavirus buiten de wijk te houden. In samenwerking met de lokale politie hebben medewerkers van Mama Alice al een aantal ‘ladingen’ voedselpakketten kunnen bezorgen. Uit het onderstaande stukje blijkt hoe ernstig de situatie voor veel gezinnen in Yanama momenteel is. 

Het was heel fijn dat we gezinnen bij kunnen staan in deze afschuwelijke tijd. Sommige ouders huilden van geluk toen ze het grote pakket zagen. Al dagen aten ze alleen aardappelen. Als ze zelf kippen hebben, hadden ze veel geluk want dan konden ze dagelijks eieren eten. We vroegen waarom ze de kippen niet slachten. De ouders gaven aan dat ze het nu konden overleven met 2 of 3 eieren per dag. Zouden ze de 3 kippen geslacht hebben, hadden ze daar 2 weken van kunnen leven en daarna zouden ze niets meer gehad hebben. We voelden ons beschaamd over onze vraag, wij hebben ook zorgen, maar we hoeven geen 2 eieren over een gezin van 7 mensen te verdelen of na te denken over de gevolgen van het slachten van een kip.

In heel Peru is het momenteel erg onrustig. Veel mensen hebben weinig respect voor het gezag en gaan ondanks adviezen om dit niet te doen met grote aantallen de straat op. Politie en ook medisch personeel dreigen te gaan staken omdat zij in hun werk onvoldoende beschermd zijn. Wanneer dit gebeurt zijn de gevolgen in een miljoenenstad als Ayacucho niet te overzien.

U kunt hier het gehele verslag van Frederique lezen. Let op, het duurt een paar minuten om het bestand te openen.

Hoe kunnen we bijdragen?

Naast voedselpakketten en hygiëne maatregelen is er ook veel behoefte aan ondersteuning op het gebied van psychosociale problematiek en onderwijs. We hebben in samenwerking met Mama Alice een plan opgesteld om de grootste problemen aan te pakken.

Wat doen we in het kort?

Met een eenmalige donatie van €146,- ontvangt één kind de komende 7 maanden huiswerkbegeleiding van leraren, begeleiding van maatschappelijk werkers, therapie van een psychologe en workshops van een verpleegster. Met jouw hulp kan Mama Alice deze kosten dekken en daarnaast voor het volgende zorgen.

  • 200 gezinnen ontvangen een levensmiddelen pakket.
  • 200 kinderen ontvangen een schoolmaterialen pakket om hun huiswerk te kunnen maken.
  • 50 gezinnen krijgen een smartphone te leen met een abonnement voor 6 maanden.
  • 75 Gezinnen ontvangen een hygiëne pakket.

Lees hieronder meer over hulp die Mama Alice biedt aan de gezinnen in Yanama.

Voedselpakketten & hygiëne maatregelen

Vanzelfsprekend zijn voedsel en preventie het belangrijkste in deze tijd. Mama Alice heeft al veel voedselpakketten kunnen leveren. Voor een bedrag van €44,- kunnen ze gezin een maand lang van eten voorzien. De toekomst is echter heel onzeker en we willen de gezinnen ook in de toekomst kunnen blijven helpen.

Naast de voedselpakketten gaat Mama Alice ook aan de slag met hygiëne en preventie van Corona. De meeste gezinnen hebben al twee maanden geen inkomen gehad en de prioriteit gaat, vanzelfsprekend, naar eten. Preventie en hygiëne zijn echter ontzettend belangrijk. De reden is tweeledig, natuurlijk moet de besmettingsgraad zo laag mogelijk worden gehouden, maar ook andere ziektes moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. De ziekenhuizen en de postas zijn namelijk de grootste besmettingshaarden op dit moment. De gezinnen moeten er dus alles aan doen om te voorkomen dat ze hier naartoe moeten.

Mama Alice wil de kinderen en gezinnen hier zoveel mogelijk bij helpen. Dit willen ze onder andere doen met behulp van de volgende acties:

  • Preventie/hygiëne pakketten bestaande uit onder andere zeep, wasmiddel en poetsmateriaal. Dit kost €20,- per gezin.
  • Informatie voorziening over het virus en persoonlijke hygiëne in de vorm van posters, flyers en trainingen.
  • De verpleegkundige van Mama Alice geeft advies via de telefoon over klachten en gaat in een later stadium regelmatig op visite bij de gezinnen.
Psychosociale problematiek

De kinderen van Mama Alice zitten nu net als de rest van de gezinsleden noodgedwongen hele dagen thuis. In Yanama leven de meeste gezinnen in extreme armoede. Door de Corona crisis ontstaan nog meer zorgen. Zo weten ouders niet of ze hun kinderen wel voldoende te eten kunnen geven. Ze vragen zich af wat er gebeurt als er iemand binnen het gezin ziek wordt. Dit zorgt voor een enorme psychische druk. 

Huiselijk geweld en misbruik komen normaal gesproken al regelmatig voor in Yanama. De verwachting is dat dit in de huidige crisis alleen maar zal toenemen. Het is momenteel heel moeilijk om in contact te blijven met de kinderen en gezinnen. Wanneer een gezin behoefte heeft aan psychosociale hulp zijn er op dit moment onvoldoende mogelijkheden om hulp te vragen en ontvangen. 

In het verleden heeft Mama Alice gewerkt met Cuenta Conmigo (Reken op mij), een soort kindertelefoon. Kinderen en jongeren konden hierheen bellen wanneer zij bijvoorbeeld te maken hadden met misbruik of geweld. Het plan is om deze Cuenta Conmigo opnieuw op te starten. Mama Alice wil voor een groot aantal gezinnen een goedkope mobiele telefoon aanschaffen inclusief een klein abonnement zodat zij zonder eigen kosten contact kunnen opnemen met medewerkers van Mama Alice. Daarnaast zorgen de telefoons er ook voor dat leraren in contact kunnen blijven met de leerlingen om te informeren hoe het met schoolwerk gaat en waar nodig telefonisch te ondersteunen. De kosten voor een telefoon inclusief een abonnement van 6 maanden zijn €127,- per gezin.

Onderwijs

Onderwijs wordt op dit moment via radio, TV en internet gegeven in Peru. De scholen blijven gesloten t/m de kerstperiode. Sommige scholen proberen af te dwingen dat zij wel mogen openen, in elk geval voor groepjes van 5 leerlingen per les. Mama Alice hoopt dat dit vanaf juni
of juli mogelijk zal zijn. Onderwijs via TV, internet en radio zal noodzakelijk blijven in 2020. Ook
om de veiligheid van leerlingen en het Mama Alice team te waarborgen, zal Mama Alice in 2020 zo goed als zeker geen les meer geven aan groepen groter dan 5 leerlingen.

Zoals eerder aangegeven wil Mama Alice goedkope smartphones kopen voor de gezinnen om op deze manier in contact te kunnen blijven met de leerlingen en hen via deze weg te begeleiden. Verder hebben ouders door de crisis al enkele weken geen geld kunnen verdienen en kunnen zij geen schoolspullen kopen voor hun kinderen. Mama Alice wil elke leerling een materialenpakket (potlood, pen, gum, lineaal, papier etc.) geven zodat zij in ieder geval hun huiswerk kunnen maken. Daarnaast wil Mama Alice de komende maanden de printkosten voor het printen van opdrachten en werkbladen betalen voor de ouders. Een materialenpakket kost €6,- per leerling en de printkosten zijn €2,- per leerling voor komende twee maanden.

Tot nu toe opgehaald!

€ 7.264,00

Help jij ook mee?

Onderstaand kunt u makkelijk en veilig via iDeal een donatie doen. Wanneer u de gezinnen in Yanama voor langere tijd wilt steunen, kunt u ervoor kiezen om gespreid over meerdere maanden te doneren. De eerste donatie voldoet u dan via iDeal en de daaropvolgende donaties worden via een SEPA-incasso voldaan. U kunt kiezen voor 3, 6, 9 of 12 maanden. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een doorlopende donatie. Deze donaties zullen in de eerste plaats natuurlijk worden besteed aan COVID-19 gerelateerde projecten. Zodra Yanama hersteld is van het Coronavirus zullen we de opbrengsten gebruiken voor het heropstarten van de reguliere onderwijs en psychosociale zorg projecten. U kunt uw maandelijkse donatie natuurlijk te allen tijde stop zetten door een mail te sturen naar info@mamitaalice.org.
Updates

De eerste telefoons zijn aangekomen! (6 juli 2020)

De eerste telefoons zijn aangekomen en uitgedeeld aan de gezinnen in Yanama. Lees hier het verslag van Frederique!

De lockdown is nogmaals verlengd (5 juni 2020)

De president van Peru heeft besloten de lockdown te verlengen t/m 7 september. De scholen zullen dicht blijven t/m december 2020.

Verlenging state of emergency en quarantaine in Peru (13 mei 2020)

De overheid heeft vorige week besloten om de state of emergency en quarantaine te verlengen t/m 24 mei. Dit betekent voor gezinnen in Yanama dat ze tot die tijd niet kunnen werken en dus geen inkomen hebben. Mama Alice zet zich onverminderd in om hen zoveel mogelijk te helpen met onder andere voedselpakketten.