Tot nu toe opgehaald!

€ 4.000,00


Het onderwijsprogramma van NGO Mama Alice

Het onderwijsprogramma van Mama Alice kan dit jaar een extra donatie nog heel goed gebruiken.

De Peruaanse NGO werkt met 500 kinderen en adolescenten, en hun families. De kinderen van Yanama geven aan dat Mama Alice voor velen de enige veilige plek is die ze kennen. Een plek waar ze liefdevol en met structuur opgevangen worden, waar ze bijles en hulp bij het huiswerk krijgen. De duurzame hulp zorgt voor blijvende veranderingen en een betere toekomst. Mama Alice leerlingen gaan studeren, krijgen banen, zorgen beter voor hun kinderen en hebben betere sociale vaardigheden. De vicieuze armoedecirkel wordt doorbroken!

“Toen Mama Alice in Keiko Sofia werkte, ging ik elke dag naar het lokaal om mijn huiswerk te maken. Ik herinner me nog heel veel van die tijd. Leraar Jhon die altijd grapjes maakte, Juffrouw Marivel bij wie ik met al mijn verhalen terecht kon en Frederique die altijd naar me glimlachte. Ik heb ook veel mooie herinneringen aan Roxana, een van de maatschappelijk werksters bij Mama Alice. Ik vond de gesprekken met haar zo bijzonder, dat ik later maatschappelijk werk ging studeren. Ik heb een van mijn stages bij Mama Alice gelopen en ben net afgestudeerd. Ik werk op dit moment als vrijwilligster bij Mama Alice. Dankzij de grote steun van mijn moeder en de hulp van Mama Alice kreeg ik het zelfvertrouwen om dit te doen. Ik ben heel dankbaar en vind het heel mooi dat ik nu iets terug kan doen voor de kinderen in Ayacucho.”

– Ana Luz

Er is veel verdriet en onveiligheid, overal op de wereld. We hopen dat we met ons allen blijven streven naar zorg voor mensen die het niet getroffen hebben en die elke dag weer proberen te overleven, zoals de Mama Alice gezinnen in Yanama.

Help jij ook mee?

De decemberactie is afgelopen. We willen alle donateurs nogmaals bedanken!

Zowel Stichting Mamita Alice als NGO Mama Alice worden op de hoogte gebracht van uw donatie.

Wij zoeken nog hulp! Heb jij interesse om als bestuurslid of vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem een kijkje bij onze vacatures!