Onderwijs

Huiswerkbegeleiding

De NGO Mama Alice Peru helpt kinderen en jongeren op verschillende manieren bij hun ontwikkeling in het onderwijs. Zo werkt de NGO op een school in Yanama waar ze aan ongeveer 500 leerlingen huiswerkbegeleiding bieden. Dit zijn leerlingen uit het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. De kinderen die het onderwijsprogramma van Mama Alice volgen, komen allemaal uit een thuissituatie waarin onderwijs niet op de eerste plek staat. Het zijn vooral kinderen en jongeren uit arme gezinnen waar zij vaak hun ouders moeten helpen om er voor te zorgen dat er voldoende geld, middelen en eten aanwezig zijn voor het gehele gezin. Dit betekent dus vaak dat school wordt overgeslagen, laat staan dat huiswerk kan worden gemaakt. Daarnaast zijn deze ouders zelf niet of amper naar school geweest en missen ze de kennis om hun kinderen te helpen, hoe graag ze dit ook zouden willen.  Al deze factoren leiden tot een grote leerachterstand die uiteindelijk ervoor kan zorgen dat de kinderen geen diploma halen. Op deze manier ontstaat er een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. In de huiswerkbegeleiding zorgt het team van de NGO Mama Alice ervoor dat deze leerachterstand ingehaald wordt en aan alle onderwijsdoelen wordt voldaan. Met als resultaat een trotse leerling met zijn diploma op zak en betere toekomstmogelijkheden in het verschiet!

Individueel onderwijs

Voor leerlingen die meer ondersteuning in het leren nodig hebben, biedt de NGO Mama Alice individueel onderwijs aan. Hierbij gaat een van de docenten doelgericht met een leerling aan de problemen werken om hem volledig in zijn eigen kracht te zetten en weer met veel plezier naar school te laten gaan! 

Wil je nog meer te weten komen over het werk van Mama Alice, bekijk hun eigen website www.mamaaliceperu.com.