Steun ons vanuit België!

Ook vanuit België is het mogelijk om via ons bij te dragen aan projecten voor de straatkinderen in Ayacucho. Het is zelfs zo dat wij ook in België erkend worden als goed doel. Dat wil dus ook zeggen dat de donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Super nieuws toch? Hieronder leggen we uit hoe het precies werkt. Mocht je er nog vragen over hebben, stuur dan gerust een berichtje naar onze penningmeester (stanwintraecken@mamitaalice.org). Hij helpt je graag om te kijken wat er voor jou van toepassing is.

Er zijn een aantal voorwaarden waar uw donatie aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor belastingsvermindering:

  • De gift moet minstens 40 euro bedragen per kalenderjaar.
  • De gift moet rechtstreek geschonken zijn aan een erkende instelling (Wij zijn ANBI-erkend, dat voldoet). Je kan hier het bewijs downloaden.
  • De instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt (fiscaal attest). Omdat wij niet van alle donateurs de contactgegevens hebben, hanteren wij de volgende procedure: Als je een fiscaal attest wil ontvangen kun je onze penningmeester aan het begin van het kalenderjaar een mailtje sturen. Er wordt dan zo snel mogelijk een document gemaakt.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een donatie aan ons werk. Voor aanvullende voorwaarden verwijzen we je graag naar de website van de overheid.

Schroom niet om ons vragen te sturen! Hartelijk dank!