kinderen

Wil jij ons helpen?

Onze Stichting Mamita Alice ondersteunt o.m. NGO Mama Alice in Peru (Ayacucho). Wij doen dit door middel van fondsenwerving en het opzetten van activiteiten/projecten in Nederland. De opbrengsten komen ten goede aan vooral onderwijs- en welzijnsprogramma’s voor kinderen, jongeren en gezinnen in Ayacucho/Peru en hun familie. Ayacucho is een arme regio in Peru met een grote behoefte aan ondersteuning op gebied van armoede, onderwijs en welzijn.

Ons bestuur bestaat uit een secretaris, penningmeester, voorzitter en een bestuursondersteuner. Een grote groep vrijwilligers ondersteunt bij activiteiten zoals bv. (kerst-) markten en sponsordiner.

Voorzitter

De huidige voorzitter van Stichting Mamita Alice, Hans Jonker, heeft na twee termijnen besloten het stokje over te dragen. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter.

We zoeken een maatschappelijk betrokken persoon, die een bijdrage wil leveren aan de missie van Stichting Mamita Alice: het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in Ayacucho, een stad in het achterland van Peru, aan de voet van de Andes. Onze Stichting richt zich voornamelijk op het bieden van aanvullend basis- en middelbaar onderwijs voor kansarme kinderen, om zo een positieve en duurzame verandering te realiseren in de levens van deze kinderen. In 2022 heeft de Stichting, dankzij haar vele donateurs en vrijwilligers, aanvullend onderwijs kunnen bekostigen voor 311 basisschoolleerlingen en 97 leerlingen van de middelbare school.

De voorzitter is het ‘gezicht’ van onze stichting, en zal de stichting enkele keren per jaar vertegenwoordigen op evenementen. Ook zal de voorzitter deelnemen aan de bestuursvergaderingen (+/- 6 keer per jaar) en tussentijdse overleggen, met als belangrijkste rol het bewaken van onze missie en visie. Deze vinden meestal in de weekenden (overdag) of doordeweeks in de avonduren plaats. Het hebben van enige bestuurlijke ervaring is daarbij natuurlijk mooi meegenomen. Enige affiniteit met het werven van donateurs en fondsen, alsook met het onderhouden en uitbouwen van een vrijwilligersbestand, zijn ook pre’s.

Mocht u interesse hebben om eens kennis te maken met het zittende bestuur, en zo meer te weten te komen over deze functie, stuur dan een mailtje naar info@mamitaalice.org.

Algemeen bestuurslid

We zijn verder op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die de portefeuille fondsenwerving en vrijwilligersbestand willen oppakken. We zoeken iemand die

  • affiniteit heeft met fondsenwerving en/of het opbouwen en onderhouden van een vrijwilligersbestand,
  • beschikbaar is in de avonden of weekenden,
  • onze missie en visie onderschrijft, en
  • samen met ons de schouders eronder wil zetten.

Stuur bij interesse een mail naar info@mamitaalice.org.

Vrijwilliger

Daarnaast is de Stichting altijd op zoek naar enthousiaste mensen met een warm hart voor ontwikkelingswerk die ons kunnen helpen bij verschillende activiteiten.

Onze ‘gedroomde’ vrijwilliger

  • wil graag aanpakken en is betrokken,
  • denkt graag mee bij het opzetten van activiteiten van Mamita Alice zoals statiegeldacties, wandeltochten en het maken van flyers/posters,
  • heeft belangstelling voor ontwikkelingshulp met name in Peru,
  • is handig met het onderhouden van sociale media, en
  • heeft bij voorkeur affiniteit met de Spaanse taal.

Heb je belangstelling voor onze stichting en wil je bijdragen aan het welzijn van kinderen en gezinnen in achterstandssituaties in Ayacucho, stuur dan een mailtje naar hansjonker@mamitaalice.org.